English

Walk in Stockholm

Stockholms historia

Stockholm på Medeltiden (1150-1500)

Mälaren var tidigare en vik av Östersjön. Med tiden höjde sig land och det blev svårare för köpmän från andra sidan Östersjön att ta sig med båt till städerna vid Mälarens strand. De riskerade att gå på grund.

I sundet mellan Mälaren och Östersjön låg en liten holme där man började lasta om varorna till mindre båtar. Den lilla holmen kom att kallas Stadsholmen och det var här som Stockholm föddes. Den lilla holmen heter idag Gamla stan.

Stockholms historia

Fiskare, köpmän och hantverkare började flytta hit och bodde i enkla hus med torvtak som låg tätt intill varandra. Den lilla staden som växte fram kom att kallas Stockholm. År 1252 omnämns namnet Stockholm för första gången och det sker i ett brev av Birger jarl.

Kanske grundades Stockholm på slutet av 1000-talet efter att staden Sigtuna i Mälaren hade bränts ner av sjörövare 1187. Eller kanske var det Birger jarl som grundade Stockholm i mitten av 1200-talet. Den senare teorin är den mest populära.

Den lilla holmen vid inloppet till Mälaren hade ett utmärkt läge för att försvara Mälaren. Ett försvarstorn byggdes på den plats där slottet ligger idag och murar byggdes som skydd för holmen. Försvarstornet växte till en kungaborg som fick namnet Tre Kronor. Slottet Tre Kronor fanns kvar till slutet av 1600-talet då det brann ner.

Stockholms historia 2

Birger jarl

Birger jarl hette egentligen Birger Magnusson. Ordet jarl var hans titel och innebar att han var den mäktigaste mannen i riket efter kungen. Det var till stor del tack vare Birger jarl som både Sverige och Stockholm föddes och man brukar räkna Birger jarl som Stockholms grundare.

År 1250 dog den regerande kungen, Erik Eriksson. Birger var gift med hans syster och det var nu Birgers son Valdemar som blev kung. Eftersom han var endast 10 år gammal så var det i praktiken Birger som hade makten.

Birger jarl var den förste som stiftade lagar för hela riket. De så kallade fridslagarna kommer från Birger jarl och i dessa ingick bland annat kyrkofrid, tingsfrid, hemfrid och kvinnofrid.