English

Walk in Stockholm

Penningby slott

Penningby slott strax utanför Norrtälje byggdes under sent 1400-tal och är ett av de mest välbevarade slotten från Vasatiden. Ägarna har varit många genom tiderna, ett av ägarnamnet var riksföreståndaren Sten Sture den yngre.

Penningby slott

Numera är Penningby slott inte bebott längre, men guidningar erbjuds under delar av sommaren.

Penningby slott