English

Walk in Stockholm

Wira bruk

Wira bruk ligger längs kustvägen mellan Åkersberga och Norrtälje, cirka 5 mil nordöst om Stockholm. Vi tycker det är ett synnerligen trevligt utflyktsmål.

Wira bruk

Wira bruk byggdes på 1600-talet av amiral Clas Fleming och var under Sveriges stormaktstid en av Sveriges viktigaste vapensmedjor. Bruket ligger mellan två sjöar med en nivåskillnad på 13 meter, vilket gav god tillgång till vattenkraft för tillverkningen.

Manskapsvärjan m/1685 på Wira bruk I vapensmedjan på Wira bruk smiddes flertalet av de värjor som användes i Karl XII:s krig.

På bilden till vänster syns Wiras "bestseller" - manskapsvärjan m/1685. Den tillverkades i hundratusentals exemplar.

Värjan designades av Karl XI och var 10 cm längre än vanligt, vilket revolutionerade stridssättet.

Idag är Wira bruk en levande bruksmiljö - en idyll med väl bevarade smedjor och röda stugor längs Wiraån.

Wira bruk - en levande bruksmiljö

Här arbetar tre konstsmeder vars produkter säljs i konstsmidesbutiken. På bilden nedan syns vackra klädhängare.

Konstsmide på Wira bruk

På Wira bruk finns ett museum som berättar om och visar smidestillverkningen bakåt i tiden.

Vi rekommenderar också varmt ett besök i den mysiga kaffestugan, där man också kan sitta ute vid vackert väder.

Läs mer om Wira bruk

Kaffestugan på Wira bruk