English

Walk in Stockholm

Vaxholm

Vaxholm brukar kallas "Skärgårdens huvudstad" och är en småstadsidyll drygt 3 mil nordöst om Stockholm. Till staden hör hela 70 öar och huvudön fick inte förbindelse med fastlandet förrän 1926, då en bro byggdes över södra Vaxholmsfjärden.

Vaxholm

För oss hör det sommaren till att göra ett besök i Vaxholm. Ibland kombinerar vi det med en båttur ut i Stockholms skärgård.

Vaxholm

Man kan ta båten över till Vaxholms kastell. På 1500-talet byggdes här en fästning för att skydda Stockholm mot angrepp från sjösidan. Det var Gustav Vasa som tog initiativ till detta och fästningen slog vid två tillfällen tillbaka angrepp mot Stockholm, 1612 mot danskarna och 1719 mot ryssarna. På 1800-talet revs den gamla fästningen och ersattes av det nuvarande kastellet som idag bland annat är ett museum.

Läs mer om Vaxholm

Fästningen i Vaxholm